Asociația Caritas București este o organizație neguvernamentală, înființată în 1990 ca latură socială a bisericii Romano-Catolice, cu scopul de a contribui la eradicarea problemelor care afectează viațași demnitatea ființei umane. În contextul unor continue provocări și nevoi sociale, asociațiași-a definit ca rațiune de a exista, sprijinul comunităților defavorizate, a familiilor sărace, a persoanelor afectate de boală, a copiilor cu dizabilitățiși a celor lipsiți de ocrotire părintească, a vârstnicilor lipsiți de îngrijire familială, precum și a persoanelor aflate în situații critice.

Misiunea

Asociației Caritas București este aceea de a transpune în practică doctrina socială a Bisericii Catolice, fiind activă în acțiuni complexe de justiție socială, prin programe socio-medicale și educaționale, programe destinate persoanelor defavorizate, sprijin în cazul dezastrelor naturale, cooperare internațională, fără a face discriminări de orice tip. 

Viziunea

Asociației Caritas București se inspiră din viziunea Caritas Internationalis, fiind axată pe crearea unei civilizații a iubirii și a solidarității. Asociația participă activ la dezvoltarea societății civile românești și se implică în combaterea sărăciei, a inegalității și injustiției care frânează dezvoltarea unei societăți stabile și durabile în România. 

Principii

Să reprezentăm persoanele aflate în situație de sărăcie sau excluziune,

Să sprijinim persoanele care trăiesc în situație de sărăcie,

Să determinăm fiecare persoană să fie un actor principal în propria dezvoltare,

Să acționăm în scopul dezvoltării persoanei umane sub toate aspectele sale,

Să stimulăm solidaritatea între oameni, 

Să sprijinim cauzele care luptă împotriva sărăciei și excluziunii.