Asociația Caritas București sprijină anual peste 1000 de persoane - cifră care variază în funcție de partenerii implicați și de specificul fenomenului social abordat- acoperind aproximativ 30% din suprafața României, pe teritoriul a 17 județe din sudul și sud-estul țării și București. Toate acțiunile caritabile întreprinse de Asociația Caritas București au în comun respectul și încrederea în potențialul ființei umane, punând accentul pe evitarea asistențialismului și redarea demnității persoanei.

În prezent, activitatea Asociației Caritas București este concentrată pe câteva domenii majore, social, psihologic și educațional (psihosocial, educațional) implementând programe complexe care vizează persoanele în situații de risc, asigurate prin.

 

Complexul de servicii sociale care găzduiește: 

 

Casa “Sfântul Ioan” - centrul rezidențial cu module de tip familial - îngrijirea copiilor și tinerilor lipsiți de ocrotire părintească;

 

Cantină socială - o masă caldă / zi și distribuție de alimente pentru persoane sărace, bătrâni și copii

 

Sprijin la distanță - sprijin pentru copiii din familiile în dificultate pentru a nu abandona școalași pentru a rămâne în propria familie, prin inițiative de CSR

 

Recunoaște și fă o schimbare - este un program nou educațional de prevenire a violenței și discriminării în rândul tinerilor - construit și continuat pe experiența anterioară a celor 18 proiecte educaționale transnaționale și transcontinentale de prevenire a traficului de persoane (2004 – 2016)

 

Formarea și dezvoltarea Caritas-urilor parohiale - proiect de formare a mentalității comunității pentru a-i ajuta pe cei care se află în nevoie și, în plan secundar crearea de servicii concrete care să ducă la realizarea acestui obiectiv.

 

Proiect - Ne jucăm şi învaţăm -  (în pregătire)

 

Proiect - Gradiniţă -  (în pregătire)

 


 


Casa Sf. Ioan - Centru cu module de tip familial

 

Casa Sf. Ioan s-a deschis în anul 1990, fiind iniţial un Centru de Zi pentru copiii străzii din zona Gării de Nord. În scurt timp s-a format un nucleu stabil de copii care beneficiau de serviciile centrului, fapt ce a condus la materializarea iniţiativei de transformare a Casei Sf. Ioan într-un Centru de plasament. Astfel,  în aprilie 2006, Casa Sf. Ioan devine Centru rezidenţial de tip familial pentru copiii lipsiţi de ocrotirea părintească ori provenind din familii care în urma dificultăţilor socio-economice nu le pot acorda îngrijirea necesară.

Misiunea Centrului este creşterea şi dezvoltarea personală a acestor copii, într-un mediu asemănător celui familial, în vederea integrării lor sociale reale. Numărul de locuri disponibile este de 16, acestea fiind ocupate în prezent în totalite : 15 copii cu vârste cuprinse între 6 și 16 ani și un tânăr de 23 de ani student.

Fiecare copil are o istorie, nu tocmai fericită, și un viitor, pentru care persoanele implicate în acest proiect luptă să fie cât mai bun. Pentru Echipa Casei Sf. Ioan toți copiii casei reprezintă cazuri de succes, deoarece pentru fiecare copil în parte se duce o muncă ce implică pasiune, devotament, dăruire și profesionalism.

Pe lângă ajutorul impus de nevoile materiale, persoanele implicate în proiect oferă suportul moral și afectiv de care acești copii au nevoie. Știu să încurajeze, știu să empatizeze. Întrebați de cei din jur cu ce se ocupă, persoanele implicate în proiect răspund simplu: „Noi creștem copii, îi educăm, le dăm să mănânce, le citim povești înainte de somn, exact cum faci și tu acasă, cu copilul tău, numai că noi facem asta cu 16 copii”, explicație pecetluită cu un zâmbet. Și pentru că în ceea ce fac pun iubire, munca lor este slujire! Este excelență în slujire!

Intrarea fiecărui copil în Casa Sf. Ioan se face în baza unei decizii a Comisiei pentru Protecția Copilului sau în baza Hotărârii unei instanțe judecătorești iar cei admiși sunt evaluați periodic la nivel de comisii de specialitate.Beneficiarii pot fi găzduiți până la împlinirea vârstei de 18 ani, după care tinerii sunt ajutați să găsească un loc de muncă și o locuință la un preț acceptabil al  chiriei. Tinerii care doresc sa urmeze o formă de învățământ după împlinirea vârstei de 18 ani pot face o cerere scrisă pentru a rămâne în Casa Sf. Ioan până la finalizarea studiilor.

Cantina Socială
a fost înființată în anul 1991 și este unul dintre cele mai vechi programe ale Asociației Caritas București. Ea oferă servicii sociale gratuite persoanelor aflate în situații socio-economice deosebite (persoane aflate în dificultate, vulnerabile, marginalizate social sau cu risc de marginalizare socială), prin pregătirea și asigurarea unei mese calde zilnice.

Cantina socială este un serviciu social acreditat, în baza legislației specifice, de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

Cantina socială prestează următoarele servicii beneficiarilor:

-        Pregătirea și servirea unei mese calde zilnice (de luni până vineri), hrana distribuindu-se o dată pe zi;

-        Distribuirea gratuit, prin serviciul "Masa pe roți", a hranei la domiciliu pentru persoanele/asistații cantinei sociale care sunt dependenți de domiciliu (bolnavi, vârstnici, nedeplasabili).

Pentru distribuirea hranei și a produselor semipreparate folosim rețeaua caritasurilor parohiale, astfel încât numărul familiilor beneficiare să fie cât mai mare.

Cantina Socială are ca scop facilitarea reintegrării/menţinerii beneficiarilor în societate şi/sau în câmpul muncii, prin acoperirea nevoilor de bază pe perioada redobândirii/construirii abilităţilor de viaţă independentă.

Beneficiarii Cantinei Sociale au dreptul la serviciile acesteia pe baza unei cereri,  urmată de efectuarea unei anchete sociale. Periodic, prin vizite la domiciliu ale personalului de spercialitate, are loc o reevaluare a beneficiarilor. În anumite cazuri, cum sunt vârstnicii, aceștia beneficiază de servicii pe termen nelimitat.

Cantina Socială oferă masa zilnică de prânz pentru familiile sărace, cu mulţi copii,  persoanelor vârstnice, singure, nedeplasabile, precum și persoanelor cu dizabilităţi. Proiectul, în ansamblul său, răspunde în principal nevoilor de bază, dar nu ignoră nici nevoile de socializare, cărora le răspunde prin crearea unor evenimente speciale: Ziua Internaţională a Bolnavului, Ziua copilului, serbări, vizite cu scop educativ şi recreativ, activităţi sprituale şi de socializare.

 

De serviciile cantinei sociale, beneficiază, de asemeni, de 2 ori pe zi, și Casa Sf.Ioan - Centru rezidenţial de tip familial pentru copii lipsiţi de ocrotirea părintească ori provenind din familii care în urma dificultăţilor socio-economice nu le pot acorda îngrijirea necesară.